Vi tar ansvar på allvar

Publicerad 27 mars 2015 i Bingovärlden, idrottensbingo.se, Nyhetsbrev

150219_fyrberg_6680

Nu lanserar Idrottens Bingo tillsammans med Idrottens Spel en ny spelansvarsutbildning som alla anställda i koncernen ska genomgå. Utbildningen, som är framtagen tillsammans med erfarna Sustainable Interaction, är webbaserad och innehåller såväl fakta som intervjuer och avslutas med ett kunskapstest.

Idrottens Spel och Idrottens Bingo arbetar i spel- och lotteribranschen. Det är en bransch som skänker glädje åt många. Inte minst de bingogäster som besöker oss och alla de föreningar som får ta del av överskottet. Men i allt spel finns det också en risk för överdrivet spelande

Alla som arbetar med spel i någon form måste vara medvetna om detta och besitta rätt verktyg för att hantera frågor kring det. Därför lanseras nu en spelansvarsutbildning för alla anställda inom Idrottens Spel-koncernen.

Ingela Dahlén, Kvalitets- och servicechef på Idrottens Bingo, har varit en av de drivande i framtagande av utbildningen.

– För oss har dessa frågor alltid varit viktiga och våra medarbetare ute i våra bingohallar har kontinuerligt undervisats i frågor om spelansvar. Nu gör vi en ordentlig uppdatering av den kunskapen och sprider den dessutom till alla medarbetare i koncernen. Det känns roligt och viktigt, säger Ingela.

Tillsammans med företaget Sustainable Interaction (som tidigare gjort spelansvarsutbildningar för bland annat Svenska Spels Vegasautomater) har en arbetsgrupp från Idrottens Bingo tagit fram utbildningsmaterial. Materialet innefattar broschyrer, filmer och ett kunskapstest.

Utbildningen har publicerats på en intern webbplats där medarbetarna kan nå den och alla måste genomföra och klara utbildningen inom en utsatt tidsram.

– Vi vill jobba aktivt med de här frågorna, det är jätteviktigt att det finns en medvetenhet och kunskap i hela koncernen om spelansvar, avslutar Ingela Dahlén.