Wallanders tankar|Ge oss en reglerad spelmarknad med lika villkor

Publicerad 2 juni 2014 i Okategoriserade

Spelmarknaden i Sverige är på väg att förändras. En reglering som ändrar förutsättningarna för vem som får bedriva spel är på gång.

Det välkomnar vi.

En reglering kan ge oss mindre aktörer med ideella uppdragsgivare en verklig chans att hävda oss, något som inte alltid varit så lätt tidigare. Men det krävs att förutsättningarna är lika för alla.

Idag krävs ett statligt uppdrag (såsom Svenska Spel har) eller också en tydlig förmånstagare i form av en eller flera ideella föreningar för att få bedriva spel- och lotteriverksamhet i Sverige. Med en reglering blir skillnaden att nya aktörer i stor utsträckning kommer att få betala en licensavgift till staten istället för att ha en ideell förmånstagare.

En reglering innebär också att vi kommer få en hel del nya kollegor, tillika konkurrenter. Det i sig är inget negativt utan kommer bara att utveckla och få oss att vässa oss än mer.

Det är dock viktigt att man i en reglering tar hänsyn till våra förmånstagare. Det är orimligt att vi ska betala både full licens och avsätta pengar till föreningarna. Ett enkelt sätt att lösa detta vore att sätta licensavgiften till den procentsats som i dag gäller som avsättning till förmånstagare, vilken i många spelformer är 20 procent. Vi som driver verksamheter med ideella förmånstagare ska då givetvis inte betala mer än detta.

Det är också ett problem när Svenska Spel, i sin iver att behålla sin starka position, genomför åtgärder som riskerar att skada oss andra aktörer med ideella uppdragsgivare.

Svenska Spel gör det nu obligatoriskt att registrera sig i deras kundklubb för att få spela på något av deras spel (förutom på deras lotterier). Man går då emot den forskning som gjorts på spelansvar i framför allt Kanada och Australien som visar att detta inte är ett särskilt effektivt verktyg utan snarare skapar en handel med spelkort och andras identiteter.

En undersökning vi lät göra, där många av dem som av en eller annan anledning inte vill registrera sig, uppgav att de istället väljer att spela genom illegala aktörer. Aktörer som många gånger styrs av den organiserade brottsligheten. Att då använda begreppet spelansvar känns för mig väldigt främmande.

Vi är givetvis för att med alla medel skapa ett bra system för spelansvar, men då måste det inkludera alla. Det får inte vara ett sätt för Svenska Spel att, på bekostnad av de mindre konkurrenterna med ideella uppdrag, tillskansa sig så mycket kundinformation som möjligt före regleringen.

Jag är helt övertygad att den kunskap vi svenska aktörer med ideella uppdragsgivare har byggt upp genom åren gör att vi mycket väl kommer att kunna hävda oss på en reglerad spelmarknad. Men det är under förutsättningen att alla konkurrerar på lika villkor.